You are here
Home > הלוואות > הלוואות מיידיות? לא כל כך מהר, יש ממה להזהר!

הלוואות מיידיות? לא כל כך מהר, יש ממה להזהר!

הלוואות מיידיות, חליפה, בנק, ריבית

הלוואות מיידיות (הידועות גם כ"הלוואות אקספרס"), הינן הלוואות הניתנות בזמן מהיר במיוחד.

הלואות אלו מתאימות למגוון מצבים, כאשר רצוי לא לקחת אותן בלי שאתם באחד מהמצבים הללו. בשנים האחרונות, בגלל הקלות שבדבר ובגלל ההרגל של קבלת פתרון מיידי לכל בעיה בה אנו נמצאים, נוצר מצב שהלוואות אלו נלקחות מסיבות שאינן מצריכות זאת, ובכך גורמות לנזק רב ללוקחים אותן. אז מה הן בעצם הלוואות מיידיות, ומתי כדאי, ואף צריך, לקחת אותן?

הלוואות מיידיות – ההגדרה

הלוואות מיידיות הן הלוואות לכל דבר, הניתנות בפרק זמן מהיר במיוחד של יום-יומיים או אפילו של מספר שעות. הלוואות מיידיות ניתנות לכל מיני צרכים, כאשר מקובל לקחת אותן במצבים דחופים שכן הריבית עליהן היא גבוהה במיוחד. הגופים הנותנים הלוואות אלו הם הבנקים וחברות אשראי חוץ בנקאיות.

באילו מצבים כדאי לקחת הלוואות מיידיות

כאמור, המצבים בהם כדאי לקחת הלוואות מהירות הם מצבים דחופים במיוחד, כאשר הנפוצים בהם הם מקרים רפואיים דחופים במיוחד, מתן תרופות שאינן נמצאות בסל התרופות, חוב גדול שיש לכסותו באופן מיידי וכדומה. המצבים בהם לא כדאי לקחת הלוואות מיידיות אבל שאנשים רבים נוהגים לקחת עבורם הלוואות הם: סגירת מינוס באופן חד-פעמי, משכנתה, קנייה של מותרות כגון רכב, ביגוד או מימון של אירוע גדול כמו חתונה.

הלוואות מיידיות
הלוואות מיידיות

הריביות המשתנות בהתאם למצב במשק

הלוואות מיידיות ניתנות במהירות הבזק, אך יש לכך מחיר (תרתי משמע), מחיר אשר מגולם בריבית. הריבית על הלוואות מיידיות הינה גבוהה משמעותית מהריבית על הלוואות שאינן מיידיות. הריבית בעצם מורכבת מהריבית פריים הנקבעת לפי בנק ישראל, העומדת בתקופה זו על כ-1.5%, וזאת בתוספת לריבית גמישה אותה נוהגים לקבוע הגופים המלווים את ההלוואה. הריבית הנמוכה ביותר ניתנת על ידי הבנקים ואילו הריבית הגבוהה ביותר ניתנת על ידי חברות האשראי החוץ בנקאיות, וזאת בגלל שהבנקים לא מאשרים לכל אחד קבלת הלוואה מיידית והם דורשים ערבים ומסמכים רבים, וזאת לעומת חברות האשראי החוץ בנקאיות אשר נוהגות לתת הלוואות מיידיות כמעט לכל מי שחפץ בכך, ללא הרבה תנאים מקדימים.

כתיבת תגובה

Top