You are here
Home > הלוואות > הלוואות אקספרס למקרים דחופים

הלוואות אקספרס למקרים דחופים

הלוואות אקספרס

לעיתים בכדי לאזן מצב כלכלי מתוח אם זה מהוצאות שגרתיות רבות מדי ואם זה כדי לממן תכנית עסקית או אישית מסוימת, הציבור הרחב משתמש במידה רבה באפשרות לקחת הלוואות אקספרס.

הלוואות הן נחוצות פעמים רבות בכדי ליצור איזון כלכלי אישי, בין אם אלו לקוחות פרטיים או לקוחות עסקיים, ופעמים רבות הלוואות אקספרס נלקחות גם לצרכים כמו שיפוץ, טיול יקר, רכישת רכב, סיוע לילדים או תכנון של אירוע משפחתי. אין בהכרח סיבה פחות טובה ללקיחה של הלוואות. המשק הכלכלי בעשור האחרון מאופיין בדינאמיות גדולה יותר של הלוואות, ולמעשה אין כמעט לקוח שלא השתמש באפשרות של לקיחת כמה הלוואות לכל מטרה.

מסלול הלוואות אקספרס לכל אדם

הלוואות ניתנות בכמה מסלולים ראשיים במשק- ההלוואה הניתנת ללקוח הפרטי בין אם הוא מנהל משק בית ובין אם הוא סטודנט, והלוואה הניתנת למשק העסקי, ללקוחות עסקיים ולגופים גדולים רבים היוצרים גב כלכלי איתן עם ההלוואות. כיום כל בנק, חברת אשראי או חברת ביטוח תעניק הלוואה בסכומים גבוהים מאד ובמהירות מיידית לציבור הרחב.

התהליכים כמעט זהים ומלווים בבדיקה של הביטחונות האם הלקוח יכול לשלם את כל תשלומי ההלוואה. באופן כללי אין כיום הגבלה ללקיחת הלוואה, לאחר כמובן בדיקת מצב העובר ושב של הלקוח הפרטי או העסקי- גובה העברת המשכורת, מצב לקיחת הלוואות אקספרס קודם ומצב הביטחונות השונים כגון תכניות החיסכון, קופות הגמל והשימוש בכרטיסי האשראי. יחד עם זאת קיימים תנאים נוקשים והחלטיים מאד ללקיחה של הלוואה, ואם בעבר כל אחד יכול היה לקחת הלוואה ללא שום קשר למצבו הכלכלי או למצב חשבון העובר ושב שלו בבנק, כיום אין מאשרים הלוואה באופן אוטומטי לכל לקוח, אלא אף מציעים הלוואות ללקוחות שאינם צריכים זאת ונמצאים ביתרה גבוהה.

תחרות בשוק הפכה את הריביות לנמוכות יותר

התחרות בנושא גברה ושוק הלוואות האקספרס הפך למשוכלל ורחב יותר, ובאופן חכם כל לקוח יוכל לקחת בקלות הלוואה ובייחוד כאשר הוא צריך לסגור את המינוס או לממן הוצאות דחופות שונות ואף לרכוש מותרות רבים. היתרונות של המסלולים המגוונים הקיימים, אחוזי הריביות הנמוכים, הפריסות לתשלומים רבים קטנים יותר וכיוצא באלו יצרו יתרון רב לכל לקוח פרטי או עסקי. ישנם גופים שונים ומקורות שונים אשר מאפשרים לקיחת הלוואות עפ"י הסכומים הנדרשים.

הלוואות אקספרס, דולר
הלוואות אקספרס

יהיו כאלה אשר יצטרכו סכומים גבוהים של לקיחת הלוואות, אחרים יזדקקו לסכומים מעטים יותר של הלוואות. אך טרם  לקיחת ההלוואה יש לבדוק היטב מהו הגוף והמוסד שממנו הנכם לוקחים את ההלוואה, משום שלכל אחד ישנם תנאי החזר שונים בהקשר לריביות ולכן צריך לבדוק שמדובר בסכומים שיהיה אכן ניתן להחזיר אותם חודש בחודשו. כמו כן ישנם סוגים שונים, הלוואות אקספרס הניתנות בו זמנית במקום, הללו נקראות הלוואות אקספרס מיידיות אשר אין צורך לחכות זמן רב עבורם אלא הם ניתנות כבר בעת שנזקקים להם בשונה מהלוואות רגילות אשר לוקח זמן עד אשר מקבלים אישור לקבל אותם.  

כתיבת תגובה

Top