You are here
Home > הלוואות

הלוואות במדינת ישראל

מה החוקים, איך מחשבים ריבית ועוד…

נושא ההלוואות התפתח רבות בשנים האחרונות. היום אנו מדברים על הלוואות כדבר שגרתי ורגיל בחברה שלנו אך עד לא מזמן נושא ההלוואות היה מעין טאבו ודבר שאין מדברים עליו כמעט כלל. למעשה נושא ההלוואות מאפשר לנו את הגישה למוצרים ולחוויות שכרגע אין ביכולתנו לממן. חברות האשראי מספקות לך את הכסף אותו אתה צריך על מנת לקנות את המוצר בו אתה חושק ומטוות לך מסגרת החזרת הכסף בתנאים שונים ומגוונים.

נושא ההלוואות אכן צובר תאוצה בשנים האחרונות ואנו חושבים כי על הצרכנים לחשוב ולהרהר בנושא זה ולא לקחת הלוואות בצורה פזיזה ובלתי אחראית.

ההלוואות הגדולות ביותר אותן כמעט כל זוג נשוי לוקח במדינת ישראל נקראות משכנתא. משכנתא היא למעשה הלוואה של כסף בממדים גדולים מאוד. אנשים שלוקחים משכנתא בדרך כלל בודקים רבות לפני לקיחת המשכנתא ומתייעצים על דרכי ההחזרה. משכנתא מחייבת אותנו למספר שנים רבות של החזרה ולמעשה כובלת אותנו לתוכנית אותה בחרנו. הלוואת שונות, בסכומים קטנים הרבה יותר ממשכנתה, ניתן להחזיר בצורה מהירה וכמעט לא להרגיש אותן, אך במשכנתא זוהי הלוואה שתלווה אותנו חלק נכבד מחיינו הבוגרים.

הלוואת משכנתא וייעוץ

בלקיחת משכנתא חשוב מאוד להתייעץ עם מספר גדול ככל האפשר של בנקים ושל נותני הלוואות. בנוסף, ניתן להתייעץ עם אנשים שלקחו משכנתאות ולשוטט ברחבי האינטרנט על מנת להבין ולהחכים בנושא זה.  

הגבלות ומדדים

תחום ההלוואות לא מוגבל כמובן רק ללקיחת משכנתאות. ישנן הלוואות רבות ומגוונות בסכומים שאינם גבוהים אותן ניתן לקחת מהר מאוד ובצורה לא מחייבת מדי. הלוואות שכאלה מאפשרות לנו לקנות מוצרים שנמצאים כעת בחנויות, אך אין אנו רוצים לבזבז את כל משכורתנו בפעם אחת ולכן מעדיפים לקחת הלוואה קטנה ולהחזירה לאורך זמן. הלוואות אלה לעתים מוצמדות למדד ומחויבות בריבית, אך זו בדרך כלל נמוכה ואינה מורגשת כמעט כלל.

לראות את התמונה הכוללת

לסיכום, תחום הלוואות הינו תחום גדול ומרתק. עלינו לחשוב בתור בעלי משפחה לאיזו הרפתקה אנו מוכנים להיכנס על מנת לקנות את הבית אותו רצינו או אף את המוצר לו אנו מייחלים. חשיבה מוקדמת על נושא זה והליכה איטית וזהירה תמנע מאתנו לעשות מעשים פזיזים עליהם נשלם שנים רבות.

Top